یکی از مقولات بنیادین و هسته در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مقوله دانش است و از این مجرا به حوزه‌هایی چون خلق، فراهم آوری، سازمان‌دهی، اشتراک و مدیریت علم، داده، اطلاعات و دانش، و همچنین مبانی فلسفی، تربیتی، جامعه‌شناختی، اقتصادی و روان‌شناختی آن‌ها ارتباط می‌یابد. ازاین‌رو هدف از انتشار نشریه مطالعات دانش‌پژوهی، تولید محتوای مرتبط با این مسائل با رویکردی میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای است. بر این اساس در این نشریه، سعی می‌شود مقالاتی با موضوعاتی چون مبانی نظری علم، اطلاعات و دانش؛ اقتصاد علم، اطلاعات و دانش؛ فلسفه علم، اطلاعات و دانش؛ جامعه‌شناسی علم، اطلاعات و دانش؛ تاریخ علم، اطلاعات و دانش؛ مباحث فنی و فناورانه مرتبط با علم، اطلاعات و دانش انتشار یابند.

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌هایی چون علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علم‌سنجی، جامعه‌شناسی، تاریخ، اقتصاد و فلسفه، علوم و مهندسی رایانه  (در گرایش‌های مختلف)، علوم، مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات و سایر رشته‌های مرتبط می‌توانند مقالات خود را به این نشریه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که این نشریه بر اساس دریافت های مجوزهای لازم از سوی کمیسیون سیاست‌گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تبریز و هیئت محترم نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1400 به صورت فصلنامه الکترونیکی منتشر می شود.

زبان: فارسی-انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

سیاست داوری: دو سوکور

 نشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

کدپستی: 5166616471

سایت اختصاصی: http://JKRS.tabrizu.ac.ir

نشانی الکترونیک: JKRS@tabrizu.ac.ir و  JKRStabrizu@gmail.com

شماه تلفن تماس: 04133392145 

شماره فاکس: 04133356009

 

شماره جاری

سخن سردبیر: مطالعات دانش‌پژوهی به‌مثابه چتری برای پوشش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای

ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی بروندادهای علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه در پایگاه وب آو ساینس در بازه‌ی زمانی 2019 ـ 1982

کاوش تجربیات و دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه شیراز در مورد آیین‌نامه ارتقاء

خواندن تفننی دانشجویان دانشگاه تربیت ‌مدرس

تحلیل بیست سال تولید علم شیمی دانشگاه‌ تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، و دانشگاه صنعتی سهند بر اساس اطلاعات پایگاه وب آو ساینس (1999-2018)

بررسی روند تحقیقات علمی جهان در حوزه خدمات اجتماعی کتابخانه‌های عمومی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس با رویکرد علم‌سنجی

تبیین مؤلفه‌های دسترسی در فرآیند اطلاع‌یابی در فضای مجازی بر اساس نظریۀ تغییر بنیادین: مطالعۀ موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز

نسخه کامل نشریه مطالعات دانش‌پژوهشی، شماره اول، سال اول، زمستان 1400

اعضای گروه دبیران و داوران این شماره

ابر واژگان